Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

*  Chất lượng luôn gắn kết với mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của mọi thành viên, tổ chức trong công ty nhằm đưa ra sản phẩm tốt nhất.

*  Chất lượng quyết định sự tồn tại, phát triển của công ty và của mỗi thành viên trong công ty

* Sự thỏa mãn của khách hàng là yêu cầu cao nhất phải đạt được đối với sản phẩm và  dịch vụ của công ty.

*  Cải tiến thường xuyên liên tục hệ thống quản lý chất lượng để công ty luôn có sản phẩm dịch vụ với chất lượng cao đáp ứng hơn nữa lợi ích và những mong đợi của khách hàng.

*  Hướng đến là nhà sản xuất chế tạo máy mà mọi khách hàng đều hướng tới.

Scroll