Liên hệ trực tiếp

CÔNG TY TNHH HOÀNG DUY 

 

Add          : K10  - TT Thanh Ba - H.Thanh Ba - T.Phú Thọ - Việt Nam

Tel            : (+84-0) 210 3884 620    Fax:  (+84-0) 210 3885 631

MST         : 2600 701 297

Hotline     : (+84-0) 973 52 88 33  

Sale 1      : (+84-0) 913 285 924 

Sale 2      : (+84-0) 961 16 17 68

Bảo hành: (+84-0) 962 884 620

Email       : ckhoangduy@gmail.com  

Website   : www.hoangduy.net |  www.hoangduy.vn

Số tài khoản: 1 1 8 0 0 0 0 6 8 1 9 8 - Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thị xã Phú Thọ

 

Vị trí của chúng tôi

 
Xem Chưa có tiêu đề ở bản đồ lớn hơn

Liên hệ chúng tôi

Họ và tên *:
Địa chỉ *:
Số điện thoại *:
Email *:
Ghi chú *:

 

Scroll