HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN CHUNG 1. Khi sử dụng dây chuyền cần phải đội mũ bảo hiểm, quần áo, đầu tóc gọn gàng và đeo...
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN CHUNG 1. Khi sử dụng dây chuyền cần phải đội mũ bảo hiểm, quần áo, đầu tóc gọn gàng và đeo găng tay nếu cần. 2. Luôn kiểm tra xem có vật lạ nằm trong khu vực làm việc của dây chuyền và di dời chúng trước khi sử dụng. 3. Cần vặ
    Scroll