Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

 

Tại Hoàng Duy, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin sản phẩm, quy trình công nghệ của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. 

Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng yêu cầu về sản phẩm của khách hàng, quy trình công nghệ của khách hàng là thuộc về chính khách hàng, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà khách hàng, đối tác chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi coi sự tin cậy của khách hàng, đối tác có giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi sẽ thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của khách hàng và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã được hai bên thống nhất. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng, đối tác và nhất là thông tin đó sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của khách hàng và đối tác.

Tại Hoàng Duy chúng tôi nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ thông tin của khách hàng và đối tác, bao gồm bảo mật dữ liệu kỹ thuật và quy trình sản xuất cũng như các biện pháp bảo vệ dữ liệu vật lý khác.

Chúng tôi phấn đấu cải thiện hệ thống quản lý thông tin của khách hàng bằng cách đưa những công nghệ số, quy trình làm việc tiếp cận với nhà máy của đối tác một cách khoa học và chặt chẽ. Để thực hiện việc này, sự tin cậy của đối tác là điều tối cao và vì vậy chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin nhà máy của khách hàng và đối tác.

Cảm ơn bạn vẫn tiếp tục quan tâm và ủng hộ chúng tôi.

Scroll