Bộ truyền động

Bộ truyền động là bộ phận quan trọngcủa Băng tải xích treo, có tác dụng truyền lựa để xích di chuyển mang theo hàng hóa. Công ty Hoàng Duy chế tạo hai loại bộ truyền động: bộ truyền động loại nhông và bộ truyền loại xích lai. Tùy vào từng loại dây chuyền, trọng lượng hàng, quỹ đạo đi chuyển mà người thiết kế sẽ lựa chọn loại bộ truyền phù hợp.

Bộ truyền động là bộ phận quan trọngcủa Băng tải xích treo, có tác dụng truyền lựa để xích di chuyển mang theo hàng hóa. Công ty Hoàng Duy chế tạo hai loại bộ truyền động: bộ truyền động loại nhông và bộ truyền loại xích lai. Tùy vào từng loại dây chuyền, trọng lượng hàng, quỹ đạo đi chuyển mà người thiết kế sẽ lựa chọn loại bộ truyền phù hợp.


+ Nhông truyền động

+ Xích lai

+ Giá con lăn đè xích

+ Khung bộ truyền

Scroll