Bộ tăng xích

Bộ tăng xích có tác dụng căng xích trong quá trình băng tải chạy, đảm bảo cho băng tải xích treo chạy êm, ăn khớp đúng. Tùy vào từng dây chuyền ta lựa chọn bộ tăng xích thanh ren hoặc bộ tăng xích tải trọng treo tự động.

Bộ tăng xích có tác dụng căng xích trong quá trình băng tải chạy, đảm bảo cho băng tải xích treo chạy êm, ăn khớp đúng. Tùy vào từng dây chuyền ta lựa chọn bộ tăng xích thanh ren hoặc bộ tăng xích tải trọng treo tự động.


Bản vẽ bộ tăng xích tự động:

+ Thùng tải trọng

+ Thanh ren

+ Lò xo

+ Ống tăng đưa

Scroll