Băng tải xích sàn

Băng tải xích sàn sử dụng trong các nhà máy có chức năng vận chuyển hàng hóa, sản phẩm chạy theo quỹ đạo bất kì trên cùng một mặt phẳng. Chúng được sử dụng trong sản xuất phục vụ công việc lắp ráp linh kiện, sơn, sấy sản phẩm...

Băng tải xích sàn sử dụng trong các nhà máy có chức năng vận chuyển hàng hóa, sản phẩm chạy theo quỹ đạo bất kì trên cùng một mặt phẳng. Chúng được sử dụng trong sản xuất phục vụ công việc lắp ráp linh kiện, sơn, sấy sản phẩm...


Thông số kĩ thuật:

 

 

+ Xích tải

+ Chốt xích

+ Tay đỡ...

Scroll